STOWARZYSZENIE  OGRÓDKI DZIAŁKOWE  "LEŚNICZÓWKA"

 

ZRZESZAJĄCE UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK W GDYNI-WITOMINIE

 

 

www.NaLesniczowce.p.az.pl

HISTORIA

O STOWARZYSZENIU

 PRZEPISY PRAWA - LEGISLACJA, ORZECZENIA ITP.

KONTAKT

 

GALERIA

Artykuły, opinie, komentarze

LINKI

FILMY

REGULAMIN

ARCHIWUM

BEZPŁATNE

OGŁOSZENIA

 działkowiczów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O STOWARZYSZENIU

 

W dniu 13 maja 2016 r. Stowarzyszenie Ogródki Działkowe "Leśniczówka"

  zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

o numerze 0000617895

  

STOWARZYSZENIE

OGRÓDKI DZIAŁKOWE „LEŚNICZÓWKA”

 

Zarząd

Prezes                               Magda     Andrzejczak         Nr działki  77

Wice-prezes                     Gerard    Budziński               Nr działki  140

Sekretarz                          Gustaw   Bijowski               

Skarbnik                           Karolina  Detlaf                   Nr działki  66

Członkowie zarządu:      Bolesław Brzostowski        Nr działki  65

                                           Edward   Kita                       Nr działki  123                                                          

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący             Janusz Orlicz-Pawłat            Nr działki 75

Członkowie komisji:      Sławomir Ptasznik                Nr działki  74

                                          Henryk Różański                   Nr działki 18                                                           

Komisja Rozjemcza

Przewodniczący:              Ireneusz Krasuski                   Nr działki  1

Członkowie komisji:        Maria Łuczyk                          Nr działki  37

                                            Stanisław Łuczyk                    Nr działki  37